Våra Familjehems-/Behandlingsfamiljsplatser har vi i våra två lägenheter som ligger i samma byggnad och heter "Lillstugan" och "Nystugan" och dem kan du läsa om och se bilder på under knappen här ovan.

Vi tror att en lugn och levande miljö med djur, odling och skapande verksamhet är en bra grund för läkande och utveckling. Om man dessutom får ett respektfullt bemötande med kunskap och erfarenhet av möte med människor med olika typer av svårigheter så tror vi att vi kan hjälpa till att skapa förutsättning för ett bättre och rikare liv.

Vi jobbar med en tydlig dagstruktur vilket vi tror är en grundförutsättning för ett bättre mående. Hos oss innebär det att vi har en tydlig dagstruktur mellan klockan 08.00 och 15.00 som innehåller både gemensamma delar som t.ex. motion, mat och vila och individuella delar som samtal, odling, djur, hantverk, konst, praktik eller studier. Det kan också vara att ta hand om sina relationer till närstående. Sedan får vi hjälpas åt att hitta dina redskap för att klara problem i vardagen vilket vi har en hel del erfarenhet av.

Vi vänder oss till vuxna kvinnor i ålder från 16 år eftersom vi har tre egna tonårsflickor. Vi tar emot kvinnor med olika typer av problem, funktionshinder och samsjuklighet. Vi jobbar även med mamma-barn placeringar vilket vår verksamhet passar väldigt bra för.

Vi har uppdrag som behandlingsfamilj utifrån vår utbildning och erfarenhet, vi tar in konsulthjälp vid behov. Vi vill alltid träffa den unga personen för att se om vi kan trivas ihop vilket vi tror är en förutsättning när man ska bo så här nära varandra.

Hos oss får man bo så länge man behöver och socialtjänsten godkänner placering. 

Vi jobbar direkt under kommunens socialtjänst med familjehemsavtal enligt överenskommelse, referenser finns.

Välkommen önskar Johan & Johanna

© Copyright frustunaekeby.se