Vi är gifta och har 4 barn (två var) mellan 13 och 16 som bor hemma på deltid, dessutom har Johan 4 vuxna barn. Vi flyttade till Ekeby 2015 och har sedan dess byggt upp vår verksamhet här hemma där vi nu båda jobbar på heltid. Våra intressen handlar mycket om vårt liv här hemma, hästar, snickra, hantverk, lantliv, skogen, jakt och odling. Vi försöker vara lediga några dagar i månaden och några veckor per år då vi gärna åker iväg. 

Johan utbildad skötare inom psykiatri som jobbat med ungdomar på institution i 30 år med vidarutbildning inom systemiskt familjearbete och med 20 års handledning. Jobbat inom ungdomspsykiatri, SiS, skolhem, behandlingshem, familjehem och drivit eget HvB samt konsultstödd familjehemsföretag. Senaste anställning 2012-16 på PIVA-/Beroendevård nyköping psykiatri. Referenser och CV finns.

Johanna utbildad Behandlingspedagog med erfarenhet från behandlingshem, missbruksvård och skapande verkstad för unga vuxna. Referenser och CV finns.

Välkommen önskar Johan & Johanna